English

شرکت پشم سرباره ایران

عایق لحافی ( ایزو بلانکت )

این عایق در برابر حرارت مقاومت بسیار زیادی از خود نشان داده و تا دمای بیش از 750 درجه سانتیگراد قابل استفاده میباشد. و برای رفاح حال مشتریان به 7 صورت ارائه می شود : 1- عایق های لحافی با یک طرف تور سیمی 2- عایق های لحافی با دو طرف تور سیمی 3- عایق های لحافی با فویل آلومینیم و یک طرف تور سیمی 4- عایق های لحافی فقط با کاغذ کرافت 5- عایق های لحافی با کاغذ کرافت و یک طرف تور سیمی 6- عایق های لحافی با کاغذ آلومینیم مسلح 7- عایق های لحافی با کاغذ آلومینیم مسلح و یک طرف تور سیمی
بازدید : 3112
عایق لحافی ( ایزو بلانکت )
سایر محصولات شرکت پشم سرباره ایران
^
شرکت پشم سرباره ایران
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)